Léto

Letní aktivity

Naše aktivity zasahují všechna roční období. V této kapitole bychom Vám rádi přiblížili a nabídli aktivity, které jsou typické pro letní období s přesahem do jara a podzimu. Zkrátka, jsou to aktivity, které nevyžadují led a sníh. Nechceme zde opakovat sdělení uvedená na jiném místě tohoto webu, ale pokud si přečtete principy naší filozofie práce s dětmi, určitě porozumíte našemu přístupu. 

Pro případ, že byste nedokázali dočíst článěk až na konec :) uvedeme hned na začátku jeden velmi důležitý atribut našich kurzů - a tím je velká péče věnovaná otázce bezpečnosti. Víme, že v naší kultuře je hluboce zakotveno porušování bezpečnostních pravidel s prohlášením, že "já to přece zvládnu". My nechceme vychovávat kandidáty na tzv. Darwinovu cenu, tj. anticenu pro ty, kteří zbytečným hazardem ohrožují svůj život. Naše zkušenost říká, že pokud se děti od prvních okamžiků v nové pohybové aktivitě naučí používat bezpečnostní pomůcky a chápat smysl bezpečnostních pokynů a rad instruktorů, ušetříme jim zbytečné boule, modřiny a odřeniny. Nechceme slyšet dětský pláč. Věříme, že toto je přesně přístup, který od nás rodiče očekávají, když nám svěří své děti. Vážíme si této důvěry a vnímáme ji jako závazek, právě proto nechápeme bezpečnost jako formální téma, ale jako součást našich kurzů. Naše motto v otázce bezpečnosti zní: "Dítě, které se 'pere' s kolem, nemá čas sledovat dění kolem."

Především se soustředíme na cyklistiku. Cyklistické kurzy jsou určeny pro všechny děti, od nejmenších vě věku zhruba 3 let, až po mladé zdatné cyklisty takřka v dorosteneckém věku. Pro každou skupinu, ať už věkovou nebo dovednostní, máme  připraveny programy pro kurzy, které je naučí základním dovednostem, pomohou jim jejich schopnosti dále rozvíjet a nebo jim nabídnout další navazující cyklistické aktivity, ať už ty ve specializovaných skateparcích (BMX, freestyle) nebo ve volné přírodě (single track, sjezd). Pro ty nejvášnivější cyklisty s chutí závodit, malé i větší, jsme založili FitKids Freestyle kroužek. Při všech cyklistických aktivitách důsledně dbáme nejen na používání ochranné přilby, která je pro malé cyklisty povinná dokonce ze zákona, ale i o použití dalších ochranných pomůcek, jako jsou chrániče loktů a kolen. Tzv. "silniční lišej" je sice pýchou vášnivých cyklistů, ale je třeba učit se z chyb druhých :)

Základními prvky naší výuky cyklistiky jsou kromě úplných základů, tedy udržení stability na kole, bezpečný rozjezd a zastavení včetně sestoupení z kola, volba správného poloměru a náklonu v zatáčce, zejména nácvik obtížných situací na kole od těch nejběžnějších, jako je přejezd nerovné kanálové výpusti, průjezd loužemi, blátem, pískem a podobně nezpevněným povrchem, přejezd z nezpevněného povrchu na zpevněný a naopak, jízda po úzkém profilu (například při vyhýbání se loužím a bahnu) apod.

Naši instruktoři už mají bohaté zkušenosti s cyklokurzy pro děti i mládež, můžete nám bez obav svěřit jejich cyklistický výcvik. Pro zvýšení stability a zlepšení ovládání kola používáme vlastní cyklistické překážky, s jejichž pomocí naučíme děti reagovat na nejrůznější nástrahy cyklistických tras.

Nabízíme i kurzy inline bruslení, opět pro úplné začátečníky i pro pokročilé bruslaře. Pro tento sport máme rovněž zkušené instruktory, kteří umí na bruslích hotové divy.

Naše kurzy a činnost kroužku doplňujeme i o aktivity ve vnitřních sportovních zařízeních, v tělocvičnách a bazénech

FitKids cyklo Vesec 2