Pravidla užití webu

Pravidla užití webu

Vážení návštěvníci webu FitKids,

děkujeme, že jste vyhledali naše stránky a doufáme, že na nich naleznete zajímavé a užitečné informace.

Pro náš web platí pravidla obvyklá pro většinu webů: 

  1. web provozuje FitKids zapsaný spolek, kontaktní údaje jsou uvedeny pod odkazem Kontakty
  2. informace zveřejněné na tomto webu jsou míněny "tak jak jsou" bez záruky správnosti, přesnosti, úplnosti či aktuálnosti
  3. použití informací zveřejněných na tomto webu je na vlastní riziko, výslovně upozorňujeme, že neneseme riziko za použití informací získaných na tomto webu
  4. pro užití obrazového materiálu a textů na tomto webu platí pravidla zveřejněná v odkazu Právní informace
  5. návštěvníci webu mohou přidávat k článkům komentáře, které podléhají rozhodnutí správce webu, zda budou uveřejněny či nikoliv, na uveřejnění příspěvků ani komentářů není právní nárok
  6. veškerý materiál, textový, audiovizuální či jiný, který bude prostřednictvím tohoto webu zaslán přímo nebo jako odkaz ke stažení, může uživatel webu zaslat pouze v případě, že je vlastníkem autorských práv. Zasláním takového materiálu prostřednictvím tohoto webu je výslovným souhlasem s použitím tohoto materiálu na našich webových stránkách k účelům informování o našich aktivitách nebo k propagaci naší činnosti a vlastník autorských práv nám tímto k takovému materiálu uděluje nevýhradní, bezplatnou, neomezenou, odvolatelnou a převoditelnou licenci. V případě, že vlastník autorských práv chce udělit licenci jinou, musí tak učinit v rámci přímého kontaktu s FitKids z.s.

(24.06.2015)