Pravidla užití webu

Práva k fotografiím

Vážení návštěvníci webu FitKids,

děkujeme Vám za to, že jste vyhledali naše webové stránky a doufáme, že na nich naleznete zajímavé nebo pro Vás důležité informace. Pro texty a fotografie zveřejněné na tomto webu platí následující pravidla:

  1. fotografie zveřejněné na tomto webu jsou naše vlastní nebo nám je poskytli naši přátelé a příznivci k použití na našich stránkách. Pro fotografie platí, že si je můžete stáhnout pro Vaši osobní potřebu. Toto použití vylučuje jakékoliv komerční využití nebo šíření mimo rámec sdílení v rozsahu přiměřeném použití pro osobní potřebu (například, nikoliv výlučně, sdílení v rámci rodiny) bez našeho předchozího souhlasu. Tato licence k užití je nevýhradní, bezplatná, odvolatelná, omezená (na uživatele, který fotografie stáhl) a nepřevoditelná (tedy tato licence se uděluje tomu, kdo fotografie stáhl, nikoliv pro osobu/osoby, kterým je tato osoba poskytne).
  2. texty jsou rovněž prací naší nebo našich přátel a tyto texty ani jejich jednoznačně identifikovatelné části nesmí být bez našeho předchozího souhlasu použity ke komerčním účelům nebo k účelům podobným, bez ohledu na to, zda jsou provozovány za účelem zisku či nikoliv.

Děkujeme Vám, že respektujete duševní vlastnictví a věříme, že Vás tato pravidla nijak neomezí.

(24.06.2015)