O nás

Úvodní slovo

Fitkids Team 1

Vítejte na stránkách FitKids. Jsme rádi, že jste nás na internetu vyhledali a věříme, že zde naleznete informace, které hledáte. Pokud ne, rádi Vám poskytneme další informace na kontaktech uvedených na této stránce.

Jsme dětská sportovní agentura pro Vaše miláčky mrštné, hbité i ty lenošivé od 3 let, ale i pro teenagery, kteří se jen třeba chtějí zdokonalit v lyžování či v jízdě na kolech i kolečkových bruslích a přitom se pobavit a být mezi "svými", kteří chápou a rozumí jejich potřebám a pocitům svobody při sportování tohoto druhu. Naším cílem není vychovat vrcholové sportovce (i když přirozené talenty rozeznáme a rádi jim poskytneme rady, jak jejich talent dál rozvíjet), jsme tu ale pro ty, kteří chtějí sportovat a přitom se chtějí bavit a ne se podřizovat představám trenérů a poslouchat jejich kritiku. Jsme tu pro ty, kteří chtějí mít radost z pohybu a když se jim bude dařit, postoupí do specializovaného kroužku. Jsme tu pro ty, kteří svůj sport hledají. Jsme tu pro ty, kteří v sobě hledají sportovního ducha. S námi to dokáží.

FitKids, zapsaný spolek, byl založen na podzim roku 2014. Zkušenosti, které jsme posbírali za dlouhá léta práce s dětmi pod hlavičkou jiných firem a sdružení, nápady, které se nám pro další aktivity s dětmi v hlavě rodily a v neposlední řadě chuť dělat věci tak, jak je chceme dělat my, nás vedly k osamostatnění se a založení FitKids. Zatím máme nejvíc práce se startem našeho spolku, ale už od prvních dnů se nám daří naplňovat naše hlavní krédo: dělat radost dětem...

 

Hlavní rysy naší filozofie práce s dětmi

Nová zkušenost dětí ve známém kolektivu.
Děti s námi a svými kamarády zažijí tolik nových věcí, že jsou plně zaujaty naším programem. Při každé činnosti navíc usilujeme o to, aby se děti mezi sebou navzájem a také s instruktorem navzájem lépe poznali a upevnili vztahy z her a sportovních aktivit.

Individuální péče i pro ty nejmenší.
Není třeba mít obavy o to, že by děti v průběhu našich aktivit (včetně pobytových) strádaly nepřítomností rodičů. Naše zkušenosti ukazují, že tomu většinou bývá právě naopak. Věnujeme pozornost i nejmenším dětem, které třeba právě v našich kurzech, kroužku anebo na pobytovém kurzu získávají svou první zkušenost s odloučením od rodičů. Máme pro ně plné pochopení a věnujeme jim svou pozornost tak, aby se rychle sžily s novým kolektivem a nebo aby neměly čas změnu prostředí vůbec postřehnout, aniž by naši péči dítě muselo zaznamenat. I s naším přispěním se pak snadněji zapojí do všech činností a v kolektivu svých kamarádů ztratí svůj ostych či stesk.

Bezpečné osamostatňování s dohledem. 
V našich kurzech a kroužcích jsme pro děti průvodci, chceme, aby bezpečně nabyly a poté si vyzkoušely nové dovednosti. V pobytových kurzech staví pobyt bez rodičů před děti nové úkoly. Jejich bezpečnost je nám vždy nejvyšším příkazem. Děti si však samy ověří, že dokážou mnohem více, než by si samy připustily, zkrátka jen proto, že dostanou příležitost něco udělat, rozhodnout, překonat. V kolektivu, ve kterém se děti přirozeně pohybují a cítí příjemně, se jak v rámci sportovního výcviku, tak i ve volnočasových aktivitách a přestávkách naučí přirozeně překonávat překážky skutečné, i ty, které mají jen samy v sobě. Pro děti je program kroužku nebo pobytu nabitý činnostmi, událostmi a je bohatý na zážitky, které dětský kolektiv stmelují. I ty nejmenší děti pak po skončení kurzu, kroužku nebo na konci pobytu hrdě vyprávějí o tom, jak se s tak náročným úkolem samy statečně vyrovnaly.

Sport a zdravý pohyb je pro děti přirozenou formou projevu.
Vytváříme bezpečné prostředí, aby děti spontánně prožívaly své sportovní úspěchy a stejně tak si mimoděk vytvořily vztah k pohybové aktivitě, která jim v dalším životě pomůže při překonávání řady životních situací: radostí z pohybu, uvolněním, překonáváním překážek, poučením z chyb, vynakládáním úsilí, touze po úspěchu, prožitku z úspěchu, vítězství nad sebou samým i vítězství v soutěži.

Přirozené prostředí pro učení.
V kolektivu kamarádů se děti snáze a rychleji učí, chtějí se vyrovnat svým kamarádům, kteří třeba v dané chvíli zvládnou nějaký úkol lépe. A druhý den může být všechno jinak. Ve světě dětí je to běžné a přirozené. Tím, že všechny děti jsou přibližně v podobném věku, není pro ně učení takovou zátěží, jak tomu někdy bývá při společném učení v rámci rodiny, kdy nestejný věk a zkušenosti staví dítě do role toho, kdo musí ostatní dohánět. A ruku na srdce, trpělivost rodičů je tím často velmi zkoušena, ač se dítě snaží ze všech sil. Tento problém v našich kurzech, kroužcích ani při našem výcviku nenastává: děti se učí společně a nás baví učit je poznávat základy sportu. Naší odměnou je, když po kurzu, ročním cyklu kroužku nebo po týdenním výcviku vidíme pokrok, který děti udělají a jejich zářící oči, ze kterých čiší radost a nadšení.

Soutěživost je přirozenou vlastností.
Proto poskytujeme dětem na závěr výcviku možnost změřit navzájem síly. Neměříme čas, nepočítáme body, chceme totiž, aby pro nás i pro děti byla největší odměnou radost ze zvládnutí techniky, radost dětí z toho, že poprvé samy zvládly rozjezd a zastavení na kole nebo sjely svah na lyžích v závodním tempu. K závěrečným závodům na kurzech, ale i k sledování našich kroužků srdečně zveme i rodiče, aby s námi sdíleli energií a radostí nabitou atmosféru závodu, mohli se radovat z úspěchů svých dětí a třeba se v dobrém slova smyslu nakazili jejich spontánním nadšením pro sportování. Čim více fanoušků dorazí, tím lepší atmosféra :-)

Radost dětí ze sportování je naším nejvyšším cílem. 
Naším cílem je, aby děti odcházely z našich kurzů, kroužků a pobytových kurzů s malou věcnou pozorností, ale zejména s nadšením pro sport, radostí a jiskřičkami v očích. A my jejich radost sdílíme.

Sportování nekončí ukončením kurzu.
Usilujeme o to, aby účast dětí v našich aktivitách nebyla jednou kapitolou v jejich životě, ale začátkem velkého dobrodružství poznání sportů, svých možností a radosti z úspěchů. Děti to potřebují. A my máme radost tehdy, když se nám podaří tohoto cíle dosáhnout.